0

ติดตั้งเรียบร้อย แต่ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้เลย ฉันไม่รู้ว่าทำไม

จีบได้ แฟนไม่รัก il y a 8 ans mis à jour il y a 8 ans 1

พอฉันจะสมัคร คือว่าจะสมัครไม่ได้ มีแต่ log in เท่านั้น แต่ไม่สามารถสมัครได้เลย ไม่รู้ว่าทำไม